Pas op voor hoge toeslagen op gratis servicenummersRSS

Pas op voor hoge toeslagen op gratis servicenummers

Reclame vol loze kreten werkt anno 2015 niet meer. Behandel je klant met respect en investeer in een eerlijke, open relatie. Niemand zal dit tegenspreken.

Veel telecomproviders worstelen hiermee. De telecomsector is van oudsher een branche van hoge winsten en veel aandeelhouders die tevreden gesteld moeten worden. Daarom zie je enerzijds dat grote telecombedrijven alles in het werk stellen om een maximale winst te realiseren. Anderzijds willen zij klanten het gevoel geven er voor hen te zijn. Dat leidt niet zelden tot een spagaat waarbij nieuwe diensten veel weg hebben van een onvrijwillige versoepeling van eerder zelf opgestelde, strenge regels.

Ontvang je een mobiel gesprek op je 0800-servicenummer, dan betaal je hiervoor een toeslag

Enorme toeslagen voor het bellen naar een gratis telefoonnummer

Eenzelfde principe geldt voor gratis servicenummers. Sommige houders van een gratis 0800-servicenummer betalen hierdoor al jaren een te hoge gesprekstoeslag, misschien wel veel hoger dan wettelijk is toegestaan. Wat is er aan de hand? Om dat goed uit te leggen begin ik met een stukje geschiedenis.

Houders van een 0800-nummer betalen een toeslag voor mobiele oproepen

Ontvang je een mobiel gesprek op je 0800-servicenummer, dan betaal je hiervoor een toeslag. Deze toeslag is een vergoeding aan de mobiele provider voor de zogenaamde airtime. Op zich is daar wel iets voor te zeggen. Zonder airtime zou een mobiele provider namelijk niets verdienen aan het telefoongesprek. Tijdens de grootschalige introductie van mobiele telefonie (1990) werd een toeslag overeengekomen ter hoogte van het gangbare gesprekstarief, zo’n 27 cent per minuut. Als houder van een gratis servicenummer betaal je dus een toeslag van 27 cent per minuut voor een mobiel gesprek.

De Autoriteit Consument & Markt maakte de situatie beter

Nu de mobiele tarieven geleidelijk dalen, vindt de wetgever de hoge toeslag voor gratis nummers niet meer van deze tijd. In 2013 voert de ACM (destijds OPTA) daarom nieuwe regelgeving in die de kosten transparanter maakt en de mobiele toeslagen voor het bellen naar servicenummers inperkt. De Telecomwet bepaalt dat een mobiele provider voor het bellen naar een 0800-servicenummer een maximale airtime mag berekenen die gelijk is aan het gangbare sim-only tarief die ze levert.

Enorme verschillen in tarieven voor airtime

Eind goed, al goed? Nee. Binnen de telecom is nooit iets simpel. Eigenlijk beginnen hier de problemen pas. Beleasy en veel andere providers hanteren netjes het veel lagere tarief. Niet alleen vinden wij dat we het doel van de tariefsverlaging van de ACM moeten naleven, nog belangrijker voor ons is dat de extreem hoge, oude tarieven niet binnen een goede klantrelatie passen.

Toch volgen niet alle aanbieders van 0800-servicenummers de opgelegde verlaging. Er zijn zelfs nu nog verschillende telecomproviders die houders van een 0800-servicenummer het oude tarief van 27 cent per minuut in rekening brengen. Waarom? Steeds meer bedrijven kiezen uit oogpunt van klantvriendelijkheid voor een gratis telefoonnummer. Combineer dat met het sterk toegenomen gebruik van de mobiele telefoon en je begrijpt dat de airtime een enorme bron van inkomsten vertegenwoordigt.

Het vervelende is dat de toeslag voor mobiele gesprekken vaak verborgen is

Rekenvoorbeeld: honderden euro’s per maand verschil

Het vervelende is dat de toeslag voor mobiele gesprekken vaak verborgen is. Een eigenaar van een gratis servicenummer betaalt hierdoor al snel honderden euro’s per maand te veel, terwijl overstappen naar een andere provider tegenwoordig heel eenvoudig is. Dat het hier echt om veel geld gaat, zal ik illustreren aan de hand van een indicatief rekenvoorbeeld voor een 0800-informatienummer dat tijdens kantooruren bereikbaar is. Laten we zeggen dat het nummer 20 maal per uur gebeld wordt, met een gemiddelde gespreksduur van twee minuten. Van alle gesprekken zijn 25% mobiele gesprekken.

Belvolume8.000 belminuten
4.000 gesprekken
Gesprekskosten voor de beller€ 0,00 p/m
Kosten eigenaar 0800-servicenummer
Toeslag airtime mobiele gesprekken volgens het oude tarief van 27 cent per minuut.€ 540,-
Toeslag airtime mobiele gesprekken volgens het wettelijke tarief van 15 cent per minuut.€ 300,-
Verschil€ 240,- per maand (€ 2.880,- per jaar)

Ik hoor je denken: en de wet dan? Het doel van de wet lijkt me volstrekt duidelijk. Toch is volgens verschillende partijen de wet op meerdere manieren te interpreteren en dus onderwerp van discussie, waardoor het oude tarief (juridisch) verdedigbaar blijft. 

En zo zie je maar dat klantgerichtheid en winstgevendheid vaak op gespannen voet met elkaar staan. Het is daarom zeer lonend om de tarieven van verschillende aanbieders regelmatig met elkaar te vergelijken. Zeker nu overstappen met een servicenummer heel eenvoudig is.

 

 

Contact